FLWOR výrazy

  • XPath 2.0 je celkem silný dotazovací jazyk, ale

    • zápis složitějších podmínek je někdy nepřehledný

    • výsledek dotazu nejde seřadit

    • na výstupu nejde generovat nové elementy

  • FLWOR [flaur] výrazy tyto nevýhody XPathu odstraňují

  • XQuery = XPath 2.0 + FLWOR výrazy + výrazy konstruující nové elementy + uživatelsky definované funkce + několik dalších direktiv