Struktura FLWOR výrazu

  • FOR – výběr posloupnosti uzlů k dalšímu zpracování

  • LET – přiřazení proměnných pro každý prvek posloupnosti

  • WHERE – filtrování uzlů v posloupnosti

  • ORDER BY – seřazení vybraných a odfiltrovaných uzlů

  • RETURN – specifikace výstupu pro každý vybraný a odfiltrovaný uzel