Seskupování dat

 • přímá podpora není, ale pomocí funkce distinct-value lze jednoduše simulovat

 • (: Vypsání kategorií, průměrné ceny a počtu výrobků v každé kategorii :)
  
  for $k in distinct-values(doc('katalog.xml')//polozka/kategorie)
  let $p := doc('katalog.xml')//polozka[kategorie = $k]
  return 
   <kategorie>
    <nazev>{ $k }</nazev>
    <prcena>{ avg($p/cena) }</prcena>
    <pocetv>{ count($p) }</pocetv>
   </kategorie>