Zanořování dotazů

 • XQuery je funkcionální jazyk a proto je možné jednotlivé výrazy navzájem kombinovat a zanořovat

 • (: Vypsání všech kategorií a výrobků, které do ní patří :)
  
  for $k in distinct-values(doc('katalog.xml')//polozka/kategorie)
  return 
   <kategorie>
    <nazev>{ $k }</nazev>
    {
     for $p in doc('katalog.xml')//polozka[kategorie = $k]
     return
      <vyrobek>{ string($p/nazev) }</vyrobek>
    }
   </kategorie>