Spojení dat

 • jeden dotaz může sahat do libovolného množství dokumentů XML

 • spojení dat se provede ručně, pomocí podmínky

 • s využitím predikátu a proměnné funguje podobně jako OUTER JOIN

  (: Spojení dvou XML dokumentů pomocí predikátu :)
  
  for $p in doc('katalog.xml')//polozka
  let $v := doc('vyrobci.xml')//vyrobce[nazev = $p/vyrobce]
  return
   <polozka>
    { $p/nazev, $p/vyrobce, $v/web }
   </polozka>
  
 • s využitím where funguje jako INNER JOIN

  (: Spojení dvou XML dokumentů pomocí where :)
  
  for $p in doc('katalog.xml')//polozka
  for $v in doc('vyrobci.xml')//vyrobce
  where $v/nazev = $p/vyrobce
  return
   <polozka>
    { $p/nazev, $p/vyrobce, $v/web }
   </polozka>