Nepoužíváme typy

 • pro dokumenty XML nemáme schéma

 • v dotazech neprovádíme přetypování

 • všechny hodnoty se pak chápou jako textové řetězce a pouze u funkcí, které očekávají jako parametr jiný typ (třeba číslo), se provede pokus o automatické přetypování

 • špatně se řadí a porovnávají například čísla nebo datumy

 • (: Seřazení položek podle jejich ceny. 
    Bez informace o typu se provede lexikografické sařezení. :)
    
  for $p in doc('katalog.xml')//polozka
  order by $p/cena
  return
   <vyrobek>
    { $p/nazev, $p/cena }
   </vyrobek>