Automatické přiřazení typů

 • pro dokument máme schéma, kde jsou definovány typy

  <xs:element name="cena" type="xs:decimal"/>
 • toto schéma naimportujeme do dotazu

  import schema "urn:x-pokus:schemas:katalog" at "katalog.xsd"
 • jakékoliv dotazy na uzel odpovídající elementu cena nyní budou vracet číselný typ, a ne textový řetězec

 • (: Naimportováním schématu zajistíme validaci dokumentu
    a přiřazení datových typů jednotlivým uzlům.
    Seřazení podle elementu cena tak bude fungovat správně. :)
  
  import schema "urn:x-kosek:schemas:katalog" at "katalog.xsd";
  declare namespace k = "urn:x-kosek:schemas:katalog";
  
  for $p in doc('katalog-s-typy.xml')//k:polozka
  order by $p/k:cena
  return
   <vyrobek>
    { $p/k:nazev, $p/k:cena }
   </vyrobek>
  
 • jedná se nepovinnou funkcionalitu XQuery implementací