Využití typů a schémat

 • validace a otypování vstupních dat

 • validace generovaných dat

 • signatury funkcí

 • určení typů proměnných

  (: Nenalezne-li se výrobce ohlásí dotaz chybu, 
    protože proměnná $v nebude obsahovat právě jeden element :)
  
  for $p in doc('katalog.xml')//polozka
  let $v as element() := doc('vyrobci.xml')//vyrobce[nazev = $p/vyrobce]
  return
   <polozka>
    { $p/nazev, $p/vyrobce, $v/web }
   </polozka>
  
 • některé implementace nabízejí statickou typovou kontrolu