XQuery
-Agenda
-Úvod
-XPath 2.0
-FLWOR výrazy
-Typový systém
-Další informace