Co je to DocBook

  • formát určený především pro tvorbu dokumentace k softwaru

  • založený na SGML/XML

    • otevřený, nezávislý na platformě

    • není pevně spjat s žádným konkrétním SW produktem (editorem)

  • kromě dokumentace lze použít i pro psaní knih, článků, web-site, slidů apod.

  • DocBook se postupně vyvíjí od roku 1991, není to tedy žádná novinka, která se přestane za rok používat

  • DocBook je vyvíjen v rámci standardizační organizace OASIS

  • uživatelé: velké SW firmy (Novell, Sun, Digital), nakladatelství (O'Reilly), dokumentace k OSS (LDP, FreeBSD, PHP, RedHat, …)