XML

 • jednoduchý značkovací jazyk

  <para>Pro editování souborů můžete použít 
  editor <application>Emacs</application>.</para>
 • pomocí vhodného označkování můžeme vytvářet informačně bohaté dokumenty

  • důležitý je význam informace (části textu)

  • vzhled (formátování) nás v tuto chvíli nezajímá

 • schéma dokumentu (DTD) přesně definuje jaké elementy (značky) můžeme v elementu použít