DocBook a XML

  • technicky vzato není DocBook nic jiného než schéma XML, které definuje elementy a atributy použitelné v dokumentu

  • psát dokumenty v DocBooku je podobné jako psát HTML stránky – používají se pouze značky s jinými názvy

  • existují hotové DSSSL a XSL styly pro formátování dokumentů v DocBooku

  • pro zpracování dokumentů můžeme využívat širokou nabídku nástrojů s podporou XML