Ukázka dokumentu

 • DocBook obsahuje ~400 elementů

 • ukázka jednoduchého dokumentu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.4//EN"
     "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.4/docbookx.dtd">
<book lang="cs">
 <title>První kniha v DocBooku</title>

 <chapter>
  <title>Tohle je nadpis první kapitoly</title>
  <para>Uděláme asi jen jeden odstavec.</para>
  <para>Radši ještě jeden.</para>
 </chapter>

 <chapter>
  <title>Tohle je nadpis druhé kapitoly</title>
  <para>Odstavec 1.</para>
  <para>Odstavec 2.</para>
 </chapter>
</book>