Seznamy

 • text uvnitř seznamu musí být ještě uvnitř odstavce

 • seznamy lze do sebe zanořovat

zdroj
<itemizedlist>
 <listitem>
  <para>jablka</para>
 </listitem>
 <listitem>
  <para>hrušky</para>
 </listitem>
 <listitem>
  <para>švestky</para>
 </listitem>
</itemizedlist>

<orderedlist>
 <listitem>
  <para>Praha</para>
 </listitem>
 <listitem>
  <para>Brno</para>
 </listitem>
 <listitem>
  <para>Bratislava</para>
 </listitem>
</orderedlist>
výstup
 • jablka

 • hrušky

 • švestky

 1. Praha

 2. Brno

 3. Bratislava