Formální objekty

 • objekty, které jsou číslované a mají nadpis

 • figure – obrázek

 • table – tabulka

 • example – příklad

 • equation – rovnice

zdroj
<table>
 <title>Pokusná tabulka</title>
 <tgroup cols="2">
  <thead>
   <row>
	<entry>Entita</entry>
	<entry>Popis</entry>
   </row>
  </thead>
  <tbody>
   <row>
	<entry>&amp;amp;</entry>
	<entry>ampersand</entry>
   </row>
   <row>
	<entry>&amp;lt;</entry>
	<entry>menšítko</entry>
   </row>
  </tbody>
 </tgroup>
</table>
výstup

Tabulka 1. Pokusná tabulka

EntitaPopis
&amp;ampersand
&lt;menšítko