Odkazy

  • xref – odkaz s automaticky generovaným textem

  • link – odkaz s ručně zadaným textem

zdroj
<para>Ukázku jednoho z nejlepších editorů XML si můžete 
prohlednout na obrázku <xref linkend="editor"/>.</para>

<para>Ukázku jednoho z nejlepších editorů XML si můžete 
prohlednout <link linkend="editor">na obrázku</link>.</para>
výstup

Ukázku jednoho z nejlepších editorů XML si můžete prohlednout na obrázku 1 – „Ukázka editoru Epic v akci“.

Ukázku jednoho z nejlepších editorů XML si můžete prohlednout na obrázku.