Inline elementy

  • výstup počítače, vstup od uživatele, text k nahrazení, cizojazyčná fráze, SGML/XML prvek, …

  • uživatelské rozhraní – tlačítka, ikony, menu, klávesy, kódy kláves, klávesové zkratky, tlačítka myši, …

  • programování – konstanta, proměnná, třída, funkce, rozhraní, databáze, chybový kód a hlášení, struktura, token, vlastnost, návratové hodnota, …

  • operační systém – aplikace, příkaz, proměnná prostředí, soubor, hlášení, volba, parametr, …

zdroj
<para>Pro správný chod programu je potřeba nastavit proměnnou
prostředí <envar>APPHOME</envar>. Na unixu proměnnou nastavíme
příkazem <command>APPHOME=/usr/local/app; export APPHOME</command>, ve
Windows pak v <application>Ovládacích Panelech</application> tak, že
v položce <guimenuitem>Systém</guimenuitem> vybereme volbu
<guibutton>Prostředí</guibutton>. Uživatelská jména se ukládají do
souboru <filename>/etc/passwd</filename>, moje emailová adresa je
<email>jirka@kosek.cz</email> a na standardní výstup můžeme zapisovat
funkcí <function>printf</function>. Počítač se vypíná stiskem
<keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap>
<keycap>Del</keycap></keycombo>.</para>
výstup

Pro správný chod programu je potřeba nastavit proměnnou prostředí APPHOME. Na unixu proměnnou nastavíme příkazem APPHOME=/usr/local/app; export APPHOME, ve Windows pak v Ovládacích Panelech tak, že v položce Systém vybereme volbu Prostředí. Uživatelská jména se ukládají do souboru /etc/passwd, moje emailová adresa je a na standardní výstup můžeme zapisovat funkcí printf. Počítač se vypíná stiskem Ctrl+Alt+Del.