Formátování zadarmo I.

Styly od Normana Walshe (http://docbook.sourceforge.net/)

 • DSSSL styly

  • k jejich použití potřebujeme program Jade nebo OpenJade

  • výstup: HTML, sada HTML stránek, RTF, TeX (a tím pádem i PostScript a PDF), FrameMaker

 • XSL styly

  • k použití stačí libovolný XSLT procesor (např. Saxon, xsltproc, Xalan)

  • výstup: HTML, XHTML, sada HTML stránek, JavaHelp, HTMLHelp, FO, Eclipse Help, man

  • pro převod FO do PDF/PS potřebujeme ještě procesor FO – XEP, XSL Formatter, FOP, …