Obecné použití XSL stylů

 • vyžaduje XSLT procesor, XSL styly a případně FO procesor

 • sada HTML stránek:

  saxon dokument.xml .../html/chunk.xsl
 • jedna HTML stránka:

  saxon -o dokument.html dokument.xml .../html/docbook.xsl
 • tištěný výstup (PDF, PS apod.):

  saxon -o dokument.fo dokument.xml .../fo/docbook.xsl

  formátovací objekty se pak musí zpracovat nějakým FO procesorem:

  xep -fo dokument.fo -pdf dokument.pdf
  
  fop -fo dokument.fo -pdf dokument.pdf

  některé FO procesory mají integrovaný XSLT procesor:

  xep -xml dokument.xml -xsl .../fo/docbook.xsl