Modifikace parametrů

 • vytvoříme nový styl, který importuje původní a předefinuje hodnotu některých parametrů

 • XSLT styl je XML dokument

 • obecný tvar modifikace:

  <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
  <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
          version="1.0">
  
  <xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/html/chunk.xsl"/>
  
  <!-- Úpravy parametrů -->
  
  </xsl:stylesheet>
 • <xsl:import> musí být první instrukce stylu