Parametry pro tisk

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
                version="1.0">

<xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/fo/docbook.xsl"/>

<!-- Úpravy parametrů -->

<!-- Velikost papíru -->
<xsl:param name="paper.type" select="'A4'"/>

<!-- XSLT procesor může používat rozšíření pro callouts apod. -->
<xsl:param name="use.extensions" select="1"/>

<!-- Rozšíření specifická pro daný procesor FO -->
<xsl:param name="xep.extensions" select="1"/>

<!-- Velikost písma textu -->
<xsl:param name="body.font.master">11</xsl:param>

<!-- Velikost okrajů -->
<xsl:param name="page.margin.inner" select="'1in'"/>
<xsl:param name="page.margin.outer" select="'1in'"/>

<!-- Číslování sekcí -->
<xsl:param name="section.autolabel" select="1"/>
<xsl:param name="section.label.includes.component.label" select="1"/>

</xsl:stylesheet>