Parametry pro HTML

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
                version="1.0">

<xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/html/chunk.xsl"/>

<!-- Úpravy parametrů -->

<!-- Změna výstupního kódování -->
<xsl:param name="chunker.output.encoding" select="'iso-8859-2'"/>
<xsl:param name="saxon.character.representation" select="'native'"/>

<!-- Mají se používat rozšíření -->
<xsl:param name="use.extensions" select="1"/>

<!-- Mají se sekce automaticky číslovat -->
<xsl:param name="section.autolabel" select="1"/>

<!-- Mají čísla sekcí obsahovat i čísla kapitol -->
<xsl:param name="section.label.includes.component.label" select="1"/>

<!-- Mají se číslovat kapitoly -->
<xsl:param name="chapter.autolabel" select="1"/>

<!-- Mají se vypnout navigační lišty -->
<xsl:param name="suppress.navigation">0</xsl:param>

</xsl:stylesheet>