Podmíněné dokumenty

 • každý element může nést doplňující informace

  • pro jakou platformu/verzi/skupinu uživatelů je určen

  • z jednoho dokumentu může být generováno několik obsahově odlišných verzí dokumentace

 • ukázka dokumentu obsahujícího profily:

  <para os="win">Program spustíte poklepáním
  myší na jeho ikonu.</para>
  
  <para os="unix">Program spustíte napsáním jeho názvu 
  na příkazovou řádku a stiskem klávesy 
  <keycap>Enter</keycap>.</para>
 • vygenerování verze pro Windows:

  saxon dokument.xml .../html/profile-chunk.xsl "profile.os=win"
 • vygenerování verze pro Unix:

  saxon dokument.xml .../html/profile-chunk.xsl "profile.os=unix"
 • profilovat můžeme najednou podle několika atributů a hodnot

 • speciální verze stylů podporujících profilování začíná vždy na profile-