Modulární dokumenty

 • dokument lze skládat z menších stavebních celků

 • umožňuje snadnou tvorbu dokumentace pro modulární a silně konfigurovatelné systémy

 • lze navíc kombinovat s podmíněnými dokumenty

 • externí moduly dokumentace lze načítat buď pomocí mechanismu externích entit, nebo pomocí XInclude

  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
  <!DOCTYPE book PUBLIC '-//OASIS//DTD DocBook XML V4.3//EN'
  'http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.3/docbookx.dtd'>
  <book lang="cs" status="draft" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  <title>Modulární dokument</title>
  
  <xi:include href="syntaxe.xml"/>
  <xi:include href="unicode.xml"/>
  <xi:include href="xpath.xml"/>
  <xi:include href="schema.xml"/>
  <xi:include href="validace.xml"/>
  
  </book>