Využití síly sémantického značkování

 • DocBook obsahuje mnoho inline elementů pro sémantické značkování – jména souborů, názvy funkcí, proměnných, klávesové zkratky, …

 • standardně styly využívají sémantické značkování jen pro změnu prezentace

 • sémantickou informaci však můžeme využít sami, např. pro generování rejstříků

 • jednoduchou a chytrou úpravou stylů můžeme automaticky obsah určitého elementu přidat do rejstříku

  <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
          version="1.0">
  
  <xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/html/profile-docbook.xsl"/>
  
  <xsl:template match="filename" mode="profile">
   <!-- Zkopírování původního elementu -->
   <xsl:copy-of select="."/>
   <!-- Vytvoření rejstříkového hesla -->
   <indexterm>
    <primary><xsl:value-of select="."/></primary>
   </indexterm>
  </xsl:template>
  
  </xsl:stylesheet>
 • využíváme toho, že režim profile se standardně používá pro kopírování a filtrování elementů v profilačním předzpracování dokumentu a můžeme v něm snadno měnit dočasný strom dokumentu