Další typy dokumentů založené na DocBooku

  • Slides – tvorba slidů

  • Website – tvroba sady stránek s automaticky generovanou navigací

  • vytvoření vlastní upravené verze DocBooku

    • odstraníme nepotřebné elementy ze schématu, aby uživatele zbytečně nemátly

    • přidáme nové elementy, pro značkování doménově specifických informací

    • do stylů přidáme šablony pro nově přidané elementy