Agenda

  • úvod do schémových jazyků

  • základy kompaktní syntaxe RELAX NG

  • využití RELAX NG pro validaci, editaci, …

  • rozšiřování RELAX NG schémat

  • porovnání RELAX NG a W3C XML Schema