XML a kompaktní syntaxe

 • syntaxe založená na XML

  • snadné zpracování pomocí dalších nástrojů (např. generování dokumentace pomocí XSLT)

  • ruční zápis je zbytečně zdlouhavý

  • typická koncovka .rng

 • kompaktní syntaxe

  • úsporná textově orientovaná syntaxe

  • ruční psaní je velmi rychlé

  • výsledné schéma je velmi přehledné, protože je krátké

  • typická koncovka .rnc

 • kompaktní i XML syntaxe mají ekvivalentní vyjadřovací schopnosti

 • navzájem je můžeme převádět pomocí programu trang