Vzory

  • schéma v RELAX NG je vzor, kterému musí vyhovět validní dokument XML

  • tento vzor se skládá z dalších vzorů, kterým vyhovují jednotlivé části dokumentu

  • nejjednodušší vzory lze pomocí dalších vzorů navzájem kombinovat