Vzor pro textový obsah

text

  • vzoru vyhoví jakýkoliv text i prázdný

  • používá se pro elementy, které obsahují již jen text, nebo pro atributy

  • v mnoha případech chceme místo obecného textu zajistit shodu s nějakým datovým typem (viz Datové typy)

Příklad 1. Vzor pro textový obsah

text