Vzor pro element

element

  • vzoru vyhoví element daného jména s daným obsahem

  • obsah elementu je definován vnořeným vzorem

Příklad 3. Definice elementu s textovým obsahem

<jméno>Pepa</jméno>
element jméno { text }

Příklad 4. Definice elementu s textovým obsahem a atributem

<cena měna="USD">29.95</cena>
element cena {
  attribute měna { text },
  text
}

Příklad 5. U atributů nezáleží na místě jejich definice

<cena měna="USD">29.95</cena>
element cena {
  text,
  attribute měna { text }
}