Vzor pro obsah elementů

  • vzor pro element může kromě textového obsahu a atributů definovat i vzor obsahující další elementy

  • vzory lze libovolně kombinovat a skládat (zanořovat)

Příklad 6. Element obsahující další elementy

<osoba narozen="1.1.1970">
  <jméno>Jan</jméno>
  <příjmení>Novák</příjmení>
  <email>jan.novak@example.com</email>
</osoba>
element osoba {
  element jméno { text },
  element příjmení { text },
  element email { text },
  attribute narozen { text }
}