Volitelný vzor

?

  • jakýkoliv vzor můžeme označit jako nepovinný pomocí ?

Příklad 7. Definice nepovinného elementu a atributu

element osoba {
  element jméno { text },
  element příjmení { text },
  element email { text }?,
  attribute narozen { text }?
}

Příklad 8. Součástí volitelného vzoru může být více vzorů

element osoba {
  element jméno { text },
  element příjmení { text },
  (element email { text },
   attribute narozen { text })?
}