Opakovaný vzor

+

  • jakýkoliv vzor můžeme označit jako vícekrát se opakující pomocí +

Příklad 9. Element email se může opakovat vícekrát

element osoba {
  element jméno { text },
  element příjmení { text },
  element email { text }+,
  attribute narozen { text }
}