Vzor pro libovolný počet opakování

*

  • jakýkoliv vzor můžeme označit jako libovolněkrát se opakující pomocí *

Příklad 10. Element email se může opakovat vícekrát a nemusí být uveden vůbec

element osoba {
  element jméno { text },
  element příjmení { text },
  element email { text }*,
  attribute narozen { text }
}