Výběr vzoru

|

 • konektor | říká, že se použije jen jeden z několika alternativních vzorů

Příklad 12. Osoba může mít jen jeden ze tří identifikátorů

<osoba>
 <jméno>Pepa Tuzemec</jméno>
 <RČ>681203/0123</RČ>
</osoba>

<osoba>
 <jméno>Pepa Cizinec</jméno>
 <pas>1234567</pas>
</osoba>

<osoba>
 <jméno>Pepa Rozvědčík</jméno>
 <SSN>987654321</SSN>
</osoba>
element osoba {
 element jméno { text },
 (element RČ { text }
  | element pas { text }
  | element SSN { text })
}