Smíšený obsah

  • smíšený obsah modeluje situaci, kdy se uvnitř elementu může text prolínat s dalšími elementy

Příklad 15. Ukázka smíšeného obsahu

<odstavec>Odstavce typicky obsahují <pojem>smíšený
obsah</pojem>. Text se může střídat
s&nbsp;<odkaz url="http://www.kosek.cz">odkazy</odkaz>
a dalšími <pojem>elementy</pojem>.</odstavec>

<odstavec>Odstavec může obsahovat i&nbsp;jen text.</odstavec>

<odstavec><pojem>Nebo jen element.</pojem></odstavec>
element odstavec {
  element pojem { text }*
  & element odkaz { attribute url { text }, text }*
  & text
}