Smíšený obsah

mixed

  • smíšený obsah je častý a proto pro něj existuje speciální vzor

  • nemusíme uvádět vzor pro prolínaný text

Příklad 16. Alternativní zápis smíšeného obsahu

element odstavec {
  mixed {
    element pojem { text }*
    & element odkaz { attribute url { text }, text }*
  }
}