Parametry datových typů

 • datový typ může podporovat parametry

 • datové typy WXS jako parametry zpřístupňují většinu integritních omezení

Příklad 18. Zúžení oboru hodnot pomocí parametrů

element zaměstnanec {
 element jméno {
  xsd:string { minLength = "2" maxLength = "15" }
 },
 element plat {
  xsd:decimal { minInclusive = "6700" maxExclusive = "100000" }
 },
 element rč {
  xsd:token { pattern = "\d{6}/\d{3,4}" }
 }
}