Výčtové typy

  • definují vzor, kterému vyhoví jen jedna z uvedených hodnot

Příklad 19. Definování přípustných hodnot výčtem

element cena {
  attribute měna { "CZK" | "USD" | "EUR" },
  xsd:decimal
}

Příklad 20. Negativní výčet

element osoba {
  element jméno { text },
  element politickéVyznání {
    string - (("fašista" | "komunista" | "anarchista"))
  }
}