Modularizace schémat

  • pro často se opakující vzory můžeme vytvořit zástupný pojmenovaný vzor

  • schémata lze ukládat do několika souborů

  • schémata lze velice sofistikovaně navzájem kombinovat