Validace dokumentů XML

 • validace ověřuje shodu dokumentu XML se schématem

 • umožňuje odhalit nekonzistence dat, které by pak mohly vadit při dalším zpracování

 • validaci lze spouštět ručně nebo jako součást načítání dokumentu XML do aplikace

 • nejznámější validátory RELAX NG

  • Jing – implementace v Javě

   jing -c schéma.rnc dokument.xml
  • RNV – implementace v C

   rnv schéma.rnc dokument.xml
  • další validátory