Databinding

  • databinding na základě schématu vytvoří obousměrné mapování mezi XML a objekty

  • práce s daty pomocí specifických objektů je mnohem pohodlnější a přirozenější než s obecnou strukturou XML

  • nástroje pro databinding podporující RELAX NG

Příklad 25. Ukázka čtení dokumentu XML přes JAXB

// naplnění objektů daty z XML
Zamestnanci z = (Zamestnanci) u.unmarshal(new FileInputStream("zamestnanci.xml"));

// vytvoření iterátoru pro průchod zaměstnanci
List zamestnanci = z.getZamestnanec();
Iterator i = zamestnanci.iterator();
double suma = 0;

// zpracování všech položek
while (i.hasNext())
{
  Zamestnanec zam = (Zamestnanec) i.next();
  System.out.println(zam.getJmeno() + " " + zam.getPrijmeni());
  suma += zam.getPlat().doubleValue();
}

// výpis statistiky
System.out.println("Celkové měsíční výplaty:  " + suma);