RELAX NG vs. W3C XML Schema

 • výhody W3C XML schémat

  • zatím větší podpora v aplikacích, zejména těch komerčních

  • modely obsahu v WXS jsou jednoznačné a tudíž jde elementům v každém dokumentu vždy jednoznačně přiřadit datové typy

  • to je důležité při konstruování PSVI, které využívají typové dotazovací jazyky (XQuery, XPath 2.0)

  • některým aplikacím se může hodit dědičnost datových typů

 • nevýhody W3C XML schémat

  • složitá a ne vždy zcela pochopitelná specifikace

  • velký počet klíčových slov jazyka

  • ruční psaní schématu bez podpůrného nástroje je velmi obtížné

  • omezují při modelování dokumentu

   • modely obsahu musí být vždy jednoznačné

   • nejde pak psát schémata, která budou snadno rozšiřitelná a verzovatelná

   • nejde použít kontextově závislé (např. na hodnotě atributu) modely obsahu