Další typy dokumentů založené na DocBooku

  • Slides – tvroba slidů

  • Website – tvroba sady stránek s automaticky generovanou navigací