Propojení vrstev

  • vrstvy jsou propojeny pomocí výskytů

  • výskyt – zachycuje vztah mezi tématem a souvisejícím informačním zdrojem