Důvody pro standardizaci formátů

  • umožnění výměny dat/dokumentů mezi uživateli

  • nezávislost na dodavateli (vendor lock-in)

  • dlouhodobá archivace a dostupnost dat