ISO

  • ISO – mezinárodní standardizační organizace

  • členy jsou jednotlivé státy

  • za texty norem se platí

  • implementace některých norem vyžaduje placení licenčních poplatků

  • v poslední době byly některé normy z oblasti IT a výměny dat zveřejněny zdarma

  • některé vlády určité oblasti regulují požadavkem na shodu s určitou normou

  • příklady: SGML, ODF (pouze přejato od OASIS)