OASIS, W3C, ECMA

  • „průmyslové“ standardizační instituce

  • členem se může stát každý, kdo zaplatí členský poplatek

  • standardy jsou k dispozici zdarma

  • implementace je ve většině případů volná, ojediněle RAND

  • nejvíce práce na otevřených formátech pro výměnu informací se děje právě zde

  • příklady: XML, DocBook, DITA, UBL, OOXML