Silná profesní sdružení, zájmové skupiny

  • úzce zaměřené formáty

  • například medicínský HL-7